MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenia


Zawiadomienie dla mieszkańców Sołectwa Szulec z dnia 19.07.2022 r.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 19.07.2022

Pobierz


Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 06.07.2022 r.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 12.07.2022

Pobierz


Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 29 czerwca 2022 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 12.07.2022

Pobierz


Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 23 czerwca 2022 roku o wygaszeniu pozwolenia wodnoprawnego.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 12.07.2022

Pobierz


Kolejny komunikat ws. terminu LVIII sesji Rady Miejskiej Gminy Opatówek.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 08.07.2022

Urząd Miejski Gminy Opatówek informuje, że LVIII sesja Rady Miejskiej Gminy Opatówek odbędzie się o godzinie 15:00 w dniu 08.07.2022r.


Kolejny komunikat ws. terminu LVIII sesji Rady Miejskiej Gminy Opatówek.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 08.07.2022

Urząd Miejski Gminy Opatówek informuje, że LVIII sesja Rady Miejskiej Gminy Opatówek odbędzie się o godzinie 14:00 w dniu 08.07.2022r.


Komunikat ws. terminu LVIII sesji Rady Miejskiej Gminy Opatówek.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 08.07.2022

Urząd Miejski Gminy Opatówek informuje, że LVIII sesja Rady Miejskiej Gminy Opatówek odbędzie się o godzinie 13:30 w dniu 08.07.2022r.


Komunikat ws. terminu sesji Rady Miejskiej Gminy Opatówek.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 04.07.2022

Urząd Miejski Gminy Opatówek informuje, że termin sesji wstępnie ustalony na dzień 5 lipca 2022r. jest nieaktualny z przyczyn formalno-prawnych. O najbliższym terminie posiedzenia Rady Miejskiej Gminy Opatówek poinformujemy w kolejnym komunikacie.


Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 czerwca 2022 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 28.06.2022

Pobierz


Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 13 czerwca 2022 roku o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego
Data wprowadzenia ogłoszenia: 23.06.2022

Pobierz


Burmistrz Gminy Opatówek informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim Gminy Opatówek /parter/ oraz na stronie internetowej Urzędu został zamieszczony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Opatówek przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 15.06.2022

Treść wykazu - Pobierz


Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy materiałów biurowych i środków czystości na potrzeby Urzędu Miejskiego Gminy Opatówek, boiska sportowego Orlik oraz boiska przy ul. Ogrodowej w Opatówku.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 14.06.2022

Treść zapytania ofertowego z załącznikami - Pobierz


Zapytanie ofertowe dotyczące remontu sali konferencyjnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Porwity.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 10.06.2022

Treść zapytania ofertowego z załącznikami - Pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pobierz


Zapytanie ofertowe dotyczące remontu części operacyjno-technicznej remizy strażackiej OSP Opatówek.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 10.06.2022

Treść zapytania ofertowego z załącznikami - Pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pobierz


Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu i montażu lamp solarnych w miejscowości Zduny ul. Kolorowa - 6 szt.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 07.06.2022

Treść zapytania ofertowego z załącznikami - Pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pobierz


Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania oświetlenia ulicznego solarnego we wsi Zawady - 1 szt.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 07.06.2022

Treść zapytania ofertowego z załącznikami - Pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pobierz


Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu i montażu oświetlenia solarnego w miejscowości Warszew przy drodze gminnej (posesje 26-31) - 2 szt.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 07.06.2022

Treść zapytania ofertowego z załącznikami - Pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pobierz


Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu i montażu 2 sztuk lamp solarnych w miejscowości Sierzchów.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 07.06.2022

Treść zapytania ofertowego z załącznikami - Pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pobierz


Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu i montażu 2 lamp solarnych ulicznych w miejscowości Rajsko.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 07.06.2022

Treść zapytania ofertowego z załącznikami - Pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pobierz


Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu i montażu lampy ulicznej solarnej w miejscowości Michałów Trzeci - 2 szt.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 07.06.2022

Treść zapytania ofertowego z załącznikami - Pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pobierz


Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu i montażu dwóch lamp solarnych w miejscowości Michałów Pierwszy.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 07.06.2022

Treść zapytania ofertowego z załącznikami - Pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pobierz


Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu i montażu lampy solarnej na drodze gminnej Józefów-Szulec - 1 szt.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 07.06.2022

Treść zapytania ofertowego z załącznikami - Pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pobierz


Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu i montażu lamp solarnych przy chodniku w miejscowości Józefów - 2 szt.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 07.06.2022

Treść zapytania ofertowego z załącznikami - Pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pobierz


Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu i montażu 2 lamp solarnych przy drodze gminnej nr 675512P w miejscowości Janików.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 07.06.2022

Treść zapytania ofertowego z załącznikami - Pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pobierz


Zapytanie ofertowe dotyczące remontu zaplecza świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębe-Kolonia.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 07.06.2022

Treść zapytania ofertowego z załącznikami - Pobierz

Informacja o unieważnieniu postępowania - Pobierz


Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 19 maja 2022 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 01.06.2022

Pobierz


Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki z dnia 17.05.2022 o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 23.05.2022

Pobierz


Zapytanie ofertowe dotyczące usuwania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 20.05.2022

Treść zapytania ofertowego z załącznikami - Pobierz

Informacja do zapytania ofertowego - Pobierz


Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 17 maja 2022 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 19.05.2022

Pobierz


Burmistrz Gminy Opatówek ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Opatówek z zakresu upowszechniania kultury na terenie Gminy Opatówek w 2022 roku pn. "Upowszechnianie kultury poprzez wspieranie orkiestr dętych działających na terenie Gminy Opatówek".
Data wprowadzenia ogłoszenia: 18.05.2022

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert (z załącznikami) - Pobierz

Zarządzenie w sprawie przedłużenia terminu składania ofert w otwartym konkursie ofert - Pobierz

Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert - Pobierz


Burmistrz Gminy Opatówek informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim Gminy Opatówek (parter) oraz na stronie internetowej Urzędu został zamieszczony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Opatówek przeznaczonych do oddania w najem.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 18.05.2022

Treść wykazu - Pobierz


Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 12 maja 2022 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 17.05.2022

Pobierz


Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 11 maja 2022 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 17.05.2022

Pobierz


Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 11 maja 2022 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 17.05.2022

Pobierz


Zapytanie ofertowe dotyczące remontu zaplecza świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębe-Kolonia.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 05.05.2022

Treść zapytania ofertowego z załącznikami - Pobierz

Informacja o unieważnieniu postępowania - Pobierz


Zapytanie ofertowe dotyczące adaptacji odrestaurowanego dworca PKP na potrzeby statutowe Gminnego Ośrodka Kultury w Opatówku poprzez montaż sprzętu audiowizualnego.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 29.04.2022

Treść zapytania ofertowego z załącznikami - Pobierz

Informacja z otwarcia ofert - Pobierz


Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 11 kwietnia 2022 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 14.04.2022

Pobierz


Zapytanie ofertowe dotyczące remontu świetlicy wiejskiej w Tłokini Wielkiej.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 13.04.2022

Treść zapytania ofertowego z załącznikami - Pobierz

Uzupełnienie do zapytania ofertowego - Pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pobierz


Zapytanie ofertowe dotyczące sprzedaży i dostawy preparatów chemicznych na potrzeby technologiczne Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Opatówku ul. Parkowa 16: PIX 113, SAX 13.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 01.04.2022

Treść zapytania ofertowego z załącznikami - Pobierz

Protokół wyboru wykonawcy - Pobierz


Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 23 marca 2022 roku
Data wprowadzenia ogłoszenia: 25.03.2022

Pobierz


Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania ekspertyzy/opinii biegłego/specjalisty w zakresie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych i melioracji wodnych dotyczącej zmiany stanu wody na działkach nr 375/10, 375/8 oraz 375/4 w obrębie 0019 Tłokinia Kościelna, gmina Opatówek, mogących mieć szkodliwy wpływ na grunty sąsiednie.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 14.03.2022

Treść zapytania ofertowego z załącznikami - Pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pobierz


Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 9 marca 2022 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 11.03.2022

Pobierz


Zapytanie ofertowe dotyczące prowadzenia zajęć śpiewu dla Zespołu Śpiewaczego "Opatowianie" oraz mieszkańców sołectwa Opatówek.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 28.02.2022

Treść zapytania ofertowego z załącznikami - Pobierz


Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn. "Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego Gminy Opatówek do wymagań ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami".
Data wprowadzenia ogłoszenia: 24.02.2022

Treść zapytania ofertowego z załącznikami - Pobierz

Uzupełnienie nr 1 do zapytania ofertowego - Pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pobierz


Zapytanie ofertowe dotyczące rozbudowy i przebudowy budynku Szkoły Podstawowej w Rajsku.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 24.02.2022

Treść zapytania ofertowego z załącznikami - Pobierz

Informacja z otwarcia ofert - Pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pobierz


Gmina Opatówek zaprasza do złożenia oferty na wykonanie dzieła pod nazwą "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Opatówku w rejonie ul. Turkowskiej i ul. Łódzkiej".
Data wprowadzenia ogłoszenia: 14.02.2022

Treść zapytania ofertowego z załącznikami - Pobierz


Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 25 stycznia 2022 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 14.02.2022

Pobierz


Zapytanie ofertowe dotyczące remontu podłogi na sali OSP w Cieni Drugiej - świetlica wiejska.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 07.02.2022

Treść zapytania ofertowego z załącznikami - Pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pobierz


Ogłoszenie dot. możliwości rolniczego zagospodarowania ustabilizowanych osadów komunalnych powstałych w wyniku biologicznego oczyszczania ścieków w gminnej oczyszczalni ścieków w Opatówku.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 04.02.2022

Pobierz


Informacja o planowanych terminach polowań zbiorowych Kół Łowieckich.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 03.02.2022

Obwód łowiecki nr 388 - Pobierz

Obwód łowiecki nr 392 - Pobierz


Burmistrz Gminy Opatówek zaprasza do składania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2022 roku.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 31.01.2022

Treść zarządzenia z ogłoszeniem - Pobierz


Decyzja Wójta Gminy Szczytniki z dnia 24.01.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 27.01.2022

Pobierz


Zawiadomienie Wójta Gminy Szczytniki z dnia 30.12.2021 o możliwości zapoznania się z dokumentacją.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 30.12.2021

Pobierz


Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 20 grudnia 2021 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 28.12.2021

Pobierz


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku zaprasza do składania ofert dotyczących świadczenia usług opiekuńczych dla osób chorych, niepełnosprawnych wymagających opieki w miejscu ich zamieszkania.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 21.12.2021

Zapytanie ofertowe - Pobierz

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Pobierz

Informacja o unieważnieniu postępowania - Pobierz


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi w miejscu jej zamieszkania.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 21.12.2021

Zapytanie ofertowe - Pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pobierz


Obwieszczenie Wójta Gminy Żelazków o wszczęciu postępowania administracyjnego.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 14.12.2021

Pobierz


Zapytanie ofertowe dotyczące odławiania, na zgłoszenie, zwierząt z terenu gminy Opatówek, przyjmowania bezdomnych zwierząt z terenu gminy Opatówek oraz zapewnienia im opieki w schronisku dla zwierząt.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 06.12.2021

Treść zapytania ofertowego z załącznikami - Pobierz

Informacja z otwarcia ofert - Pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pobierz


Wójt Gminy Szczytniki podaje do publicznej wiadomości informację o prowadzonym postępowaniu dot. rozbudowy / przebudowy drogi krajowej nr 12 na odcinku Kalisz - granica województwa Wielkopolskiego od km 283+980 do km 295+734.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 29.11.2021

Pobierz


Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 24.11.2021.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 29.11.2021

Pobierz


Burmistrz Gminy Opatówek publikuje ofertę realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury na terenie Gminy Opatówek pod nazwą "Organizacja wydarzeń mających na celu kultywowanie tradycji i wspieranie rozwoju kultury regionalnej, podtrzymywanie tradycji regionalnych, kultury ludowej, w tym promocja kuchni tradycyjnej oraz wyrobów lokalnych i tradycyjnych poprzez organizację festiwali, warsztatów, pokazów, spektakli, koncertów".
Data wprowadzenia ogłoszenia: 29.11.2021

Pobierz


Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 24 listopada 2021 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 26.11.2021

Pobierz


Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 19 listopada 2021 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 26.11.2021

Pobierz


Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 19 listopada 2021 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 26.11.2021

Pobierz


Burmistrz Gminy Opatówek informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim Gminy Opatówek (parter) oraz na stronie internetowej Urzędu został zamieszczony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Opatówek przeznaczonych do sprzedaży i oddania w najem.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 17.11.2021

Treść wykazu - Pobierz


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku zaprasza do składania ofert dotyczących świadczenia usług opiekuńczych dla osób chorych, niepełnosprawnych wymagających opieki w miejscu ich zamieszkania.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 16.11.2021

Zapytanie ofertowe - Pobierz

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Pobierz


Zapytanie ofertowe dotyczące poboru próbek i wykonania badań: wody pitnej, ścieków surowych i oczyszczonych, odpadu o kodzie 190805 na terenie Gminy Opatówek w roku 2022.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 10.11.2021

Treść zapytania ofertowego z załącznikami - Pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pobierz


Zapytanie ofertowe dotyczące usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie gminy Opatówek.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 02.11.2021

Treść zapytania ofertowego z załącznikami - Pobierz

Wzór oferty cenowej - Pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pobierz


Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 02.11.2021 w sprawie organizacji polowań zbiorowych.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 02.11.2021

Pobierz


Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości Powiatu Kaliskiego, położonej w miejscowości Rożdżały, gm. Opatówek - obszar wiejski, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 268/2 o pow. 0,5600 ha.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 27.10.2021

Pobierz


Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 22 października 2021 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 26.10.2021

Pobierz


Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 22.10.2021 w sprawie organizacji polowań zbiorowych.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 22.10.2021

Pobierz


Burmistrz Gminy Opatówek na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305 ze zm. ), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2020 r. poz.1057 ze zm.), uchwały Nr 186/20 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Opatówek z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, sportu, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 21.10.2021

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert - Pobierz

Formularz oferty - Pobierz

Zarządzenie w sprawie powołania Komisji konkursowej - Pobierz

Informacja o unieważneniu konkursu ofert - Pobierz


Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 października 2021 roku o wznowieniu postępowania administracyjnego.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 19.10.2021

Pobierz


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku zaprasza do składania ofert dotyczących świadczenia usług opiekuńczych dla osób chorych, niepełnosprawnych wymagających opieki w miejscu ich zamieszkania.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 19.10.2021

Zapytanie ofertowe - Pobierz

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Pobierz


Zapytanie ofertowe dotyczące usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie gminy Opatówek.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 08.10.2021

Treść zapytania ofertowego z załącznikami - Pobierz

Uzupełnienie z dnia 11.10.2021 do zapytania ofertowego - wzór oferty cenowej - Pobierz

Informacja z otwarcia ofert - Pobierz


Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowaniu projektów dokumentów zmiany uchwał w sprawie wprowadzania, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 08.10.2021

Pobierz


Zapytanie ofertowe dotyczące wymiany istniejących (uszkodzonych) urządzeń na placu zabaw w miejscowości Opatówek.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 05.10.2021

Treść zapytania ofertowego z załącznikami - Pobierz

Plansza zagospodarowania terenu - Pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pobierz


Obwieszczenie Wójta Gminy Żelazków z dnia 29.09.2021 o zakończeniu postępowania administracyjnego.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 04.10.2021

Pobierz


Zapytanie ofertowe dotyczące zagospodarowania terenu przy budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Opatówku, ul. Dworcowa.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 01.10.2021

Treść zapytania ofertowego z załącznikami - Pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pobierz


Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu wraz z dostawą 28 sztuk gablot informacyjnych zewnętrznych, wolnostojących.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 01.10.2021

Treść zapytania ofertowego z załącznikami - Pobierz

Załącznik do zapytania ofertowego (wykaz sołectw) - Pobierz

Informacja o zmianie zapytania ofertowego - Pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pobierz

Informacja o wyborze kolejnej najkorzystniejszej oferty - Pobierz


Burmistrz Gminy Opatówek publikuje oferty realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury na terenie Gminy Opatówek pod nazwą "Upowszechnianie kultury poprzez wspieranie działalności orkiestr dętych przy OSP na terenie Gminy Opatówek".
Data wprowadzenia ogłoszenia: 29.09.2021

Informacja o możliwości składania uwag do ofert - Pobierz


Burmistrz Gminy Opatówek informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim Gminy Opatówek (parter) oraz na stronie internetowej Urzędu został zamieszczony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Opatówek przeznaczonych do oddania w najem.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 29.09.2021

Treść wykazu - Pobierz


Zapytanie ofertowe dotyczące remontu tarasu na budynku położonym w Opatówku przy Placu Wolności 16 oraz naprawy tynków wewnątrz lokalu mieszczącym się pod tarasem.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 22.09.2021

Treść zapytania ofertowego z załącznikami - Pobierz

Informacja o unieważnieniu postępowania - Pobierz


Zapytanie ofertowe dotyczące usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie gminy Opatówek.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 22.09.2021

Treść zapytania ofertowego z załącznikami - Pobierz

Informacja z otwarcia ofert - Pobierz


Zapytanie ofertowe dotyczące remontu sali konferencyjnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Porwity.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 14.09.2021

Treść zapytania ofertowego z załącznikami - Pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pobierz


Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego znak: PO.ZUZ.2.4210.559m.2020.MJ w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych ujęcia wód podziemnych i usługę wodną obejmującą pobór wód podziemnych w miejscowości Tłokinia Wielka.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 03.09.2021

Pobierz


Informacja Starosty Kaliskiego z dnia 30.08.2021 o postępowaniu w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla Fermy Drobiu, Jerzy Zieliński, Rajsko 68a, Opatówek.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 30.08.2021

Pobierz


Zawiadomienie Zarządu Koła Łowieckiego Nr 37 "Słonka" w Dzierzbinie o planowanych polowaniach zbiorowych dla obwodu łowieckiego nr 393.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 25.08.2021

Pobierz


Zapytanie ofertowe dotyczące budowy instalacji wewnętrznej magazynowania i rozprowadzania wód opadowych dla Szkoły Podstawowej w Rajsku.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 12.08.2021

Treść zapytania ofertowego z załącznikami - Pobierz

Informacja z otwarcia ofert - Pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pobierz


Zapytanie ofertowe dotyczące modernizacji placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej w Tłokini Wielkiej.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 05.08.2021

Treść zapytania ofertowego z załącznikami - Pobierz

Informacja o zmianie umowy - Pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pobierz


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku zaprasza do składania ofert dotyczących usług opiekuńczych dla osób chorych, niepełnosprawnych wymagających opieki w miejscu ich zamieszkania w ramach opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej realizowanych w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Opieka Wytchnieniowa" - edycja 2021.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 30.07.2021

Zapytanie ofertowe - Pobierz

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Pobierz


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi w miejscu jej zamieszkania.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 29.07.2021

Zapytanie ofertowe - Pobierz

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Pobierz


Zapytanie ofertowe dotyczące remontu świetlicy wiejskiej w Tłokini Wielkiej.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 27.07.2021

Treść zapytania ofertowego z załącznikami - Pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pobierz


Zapytanie ofertowe dotyczące modernizacji placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej w Tłokini Wielkiej.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 26.07.2021

Treść zapytania ofertowego z załącznikami - Pobierz

Informacja o unieważnieniu postępowania - Pobierz


Zapytanie ofertowe dotyczące remontu tarasu na budynku położonym w Opatówku przy Placu Wolności 16 oraz naprawy tynków wewnątrz lokalu mieszczącego się pod tarasem.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 23.07.2021

Treść zapytania ofertowego z załącznikami - Pobierz

Informacja o unieważnieniu postępowania - Pobierz


Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki z dnia 16.07.2021 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 20.07.2021

Pobierz


Obwieszczenie Starosty Kaliskiego o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 19.07.2021

Pobierz


Zapytanie ofertowe dotyczące termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej z uwzględnieniem ocieplenia fundamentów w miejscowości Dębe-Kolonia.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 16.07.2021

Treść zapytania ofertowego z załącznikami - Pobierz

Informacja o zmianie umowy - Pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pobierz


Zapytanie ofertowe dotyczące remontu podłogi na sali OSP w Cieni Drugiej - świetlica wiejska.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 16.07.2021

Treść zapytania ofertowego z załącznikami - Pobierz

Informacja o zmianie umowy - Pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pobierz


Burmistrz Gminy Opatówek informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim Gminy Opatówek (parter) oraz na stronie internetowej Urzędu został zamieszczony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Opatówek przeznaczonych do sprzedaży oraz oddania w najem i użyczenie.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 14.07.2021

Treść wykazu - Pobierz


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi w miejscu jej zamieszkania.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 07.07.2021

Zapytanie ofertowe - Pobierz

Informacja do zapytania ofertowego - Pobierz


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku zaprasza do składania ofert dotyczących świadczenia usług opiekuńczych dla osób chorych, niepełnosprawnych wymagających opieki w miejscu ich zamieszkania.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 02.07.2021

Zapytanie ofertowe - Pobierz

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Pobierz


Zapytanie ofertowe dotyczące remontu świetlicy wiejskiej w Tłokini Wielkiej.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 02.07.2021

Treść zapytania ofertowego z załącznikami - Pobierz

Informacja o unieważnieniu postępowania - Pobierz


Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29.06.2021 r. o wydaniu decyzji Wojewody Wielkopolskiego uchylającej w części decyzję Starosty Kaliskiego z dnia 24.01.2020 r.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 01.07.2021

Pobierz


Zapytanie ofertowe dotyczące remontu budynku OSP w Zdunach.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 30.06.2021

Treść zapytania ofertowego z załącznikami - Pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pobierz


Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 23 czerwca 2021 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 28.06.2021

Pobierz


Zapytanie ofertowe dotyczące prowadzenia zajęć z zakresu śpiewu pieśni ludowych dla mieszkańców sołectwa Opatówek.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 22.06.2021

Treść zapytania ofertowego z załącznikami - Pobierz

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Pobierz


Zapytanie ofertowe dotyczące modernizacji placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej w Tłokini Wielkiej.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 21.06.2021

Treść zapytania ofertowego z załącznikami - Pobierz

Informacja o unieważnieniu postępowania - Pobierz


Zawiadomienie Wójta Gminy Szczytniki z dnia 16.06.2021 o możliwości zapoznania się z dokumentacją.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 18.06.2021

Pobierz


Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 1 czerwca 2021 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 07.06.2021

Pobierz


Zapytanie ofertowe dotyczące remontu budynku OSP w Zdunach.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 02.06.2021

Treść zapytania ofertowego z załącznikami - Pobierz

Informacja o unieważnieniu postępowania - Pobierz


Obwieszczenie Wójta Gminy Żelazków z dnia 26.05.2021 o wszczęciu postępowania administracyjnego.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 28.05.2021

Pobierz


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku zaprasza do składania ofert dotyczących świadczenia usług opiekuńczych dla osób chorych, niepełnosprawnych wymagających opieki w miejscu ich zamieszkania.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 20.05.2021

Zapytanie ofertowe - Pobierz

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Pobierz


Burmistrz Gminy Opatówek informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim Gminy Opatówek (parter) został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Opatówek przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 12.05.2021

Treść wykazu - Pobierz


Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 27 kwietnia 2021 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 05.05.2021

Pobierz


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku zaprasza do składania ofert dotyczących świadczenia usług opiekuńczych dla osób chorych, niepełnosprawnych wymagających opieki w miejscu ich zamieszkania.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 26.04.2021

Zapytanie ofertowe - Pobierz

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Pobierz


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi w miejscu jej zamieszkania.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 19.04.2021

Zapytanie ofertowe - Pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pobierz


Zapytanie ofertowe dotyczące wycinki drzew w Zabytkowym Parku Miejskim w Opatówku.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 14.04.2021

Treść zapytania ofertowego z załącznikami - Pobierz

Zmiana treści zapytania ofertowego - Pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pobierz


Zapytanie ofertowe dotyczące sprzedaży i dostawy preparatów chemicznych na potrzeby technologiczne Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Opatówku ul. Parkowa 16: PIX 113, SAX 13.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 12.04.2021

Treść zapytania ofertowego z załącznikami - Pobierz


Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania analizy ryzyka ujęć wód podziemnych na terenie gminy Opatówek.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 12.04.2021

Treść zapytania ofertowego z załącznikami - Pobierz

Zmiana treści zapytania ofertowego - Pobierz

Protokół wyboru wykonawcy - Pobierz


Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2021 roku o zakończeniu postępowania dowodowego.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 06.04.2021

Pobierz


Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 23 marca 2021 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 26.03.2021

Pobierz


Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 22 marca 2021 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 26.03.2021

Pobierz


Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 19 marca 2021 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 26.03.2021

Pobierz


Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 19.03.2021 r.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 26.03.2021

Pobierz


Burmistrz Gminy Opatówek informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim Gminy Opatówek (parter) został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Opatówek przeznaczonych do oddania w najem.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 03.03.2021

Treść wykazu - Pobierz


Nabór na stanowisko pracy konserwator oczyszczalni ścieków
Data wprowadzenia ogłoszenia: 27.01.2021

Treść ogłoszenia - Pobierz


Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 12.01.2021 r.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 18.01.2021

Pobierz


Informacja Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa o zamiarze wydzierżawienia w drodze przetargu nieruchomości rolnej położonej w obrębie ewidencyjnym Trojanów, gmina Opatówek.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 18.01.2021

Pobierz


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku zaprasza do składania ofert dotyczących świadczenia usług opiekuńczych dla osób chorych, niepełnosprawnych wymagających opieki w miejscu ich zamieszkania.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 12.01.2021

Zapytanie ofertowe - Pobierz

Uzupełnienie do zapytania ofertowego - Pobierz

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Pobierz


Transport odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) położonym w Opatówku przy ul. Parkowej dz. nr 791/1 do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "ORLI STAW", Orli Staw 2, 62-834 Ceków.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 30.12.2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pobierz


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku zaprasza do składania ofert dotyczących świadczenia usług opiekuńczych dla osób chorych, niepełnosprawnych wymagających opieki w miejscu ich zamieszkania.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 21.12.2020

Zapytanie ofertowe - Pobierz

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Pobierz


Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 9 grudnia 2020 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 17.12.2020

Pobierz


Informacja Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa o zamiarze wydzierżawienia w drodze przetargu nieruchomości rolnej położonej w obrębie ewidencyjnym Trojanów, gmina Opatówek.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 16.12.2020

Pobierz


Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 10.12.2020 r.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 16.12.2020

Pobierz


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 11.12.2020

Zapytanie ofertowe - Pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pobierz


Wójt Gminy Szczytniki podaje do publicznej wiadomości informację o prowadzonym postępowaniu dot. rozbudowy / przebudowy drogi krajowej nr 12 na odcinku Kalisz - granica województwa Wielkopolskiego od km 283+980 do km 295+734.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 27.11.2020

Pobierz


Informacja Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa o zamiarze wydzierżawienia w drodze przetargu nieruchomości rolnej położonej w obrębie ewidencyjnym Trojanów, gmina Opatówek.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 25.11.2020

Pobierz


Obwieszczenie RDOŚ o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Zmiana lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa na użytek rolny na działce 451/2 o pow. 0,5197 ha, obręb Chełmce, gm. Opatówek".
Data wprowadzenia ogłoszenia: 04.11.2020

Pobierz


Zaproszenie do składania ofert na "Kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Opatówek i jej jednostek podległych".
Data wprowadzenia ogłoszenia: 03.11.2020

Zapytanie ofertowe - Pobierz


Obwieszczenie Starosty Kaliskiego o wydaniu decyzji udzielającej pozwolenia na budowę.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 02.11.2020

Pobierz


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku zaprasza do składania ofert dotyczących usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej w ramach opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego realizowanych w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Opieka Wytchnieniowa" - edycja 2020.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 29.10.2020

Zapytanie ofertowe - Pobierz

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Pobierz


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku zaprasza do składania ofert dotyczących świadczenia usług opiekuńczych dla osób chorych, niepełnosprawnych wymagających opieki w miejscu ich zamieszkania.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 29.10.2020

Zapytanie ofertowe - Pobierz

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Pobierz


Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 20 października 2020 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 23.10.2020

Pobierz


Zawiadomienie Marszałka Województwa Wielkopolskiego o wydaniu decyzji znak DSR-II-1.7222.127.2019 z dnia 13.10.2020 r.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 23.10.2020

Pobierz


Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 08.10.2020 w sprawie organizacji polowań zbiorowych.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 08.10.2020

Pobierz


Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 28 września 2020 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 02.10.2020

Pobierz


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku zaprasza do składania ofert dotyczących usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej w ramach opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego realizowanych w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Opieka Wytchnieniowa" - edycja 2020.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 16.09.2020

Zapytanie ofertowe - Pobierz

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Pobierz


Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 03.09.2020 r.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 04.09.2020

Pobierz


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku zaprasza do składania ofert dotyczących usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej w ramach opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego realizowanych w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Opieka Wytchnieniowa" - edycja 2020.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 03.09.2020

Zapytanie ofertowe - Pobierz

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Pobierz


Zawiadomienie i Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 28.08.2020
Data wprowadzenia ogłoszenia: 02.09.2020

Pobierz


Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 6 sierpnia 2020 roku
Data wprowadzenia ogłoszenia: 10.08.2020

Pobierz


Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 4 sierpnia 2020 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 10.08.2020

Pobierz


Informacja PKP dot. przejazdu kolejowego w Trojanowie.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 24.07.2020

Pobierz


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku zaprasza do składania ofert dotyczących świadczenia usług opiekuńczych dla osób chorych, niepełnosprawnych wymagających opieki w miejscu ich zamieszkania.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 21.07.2020

Zapytanie ofertowe - Pobierz

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Pobierz


Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 7 lipca 2020 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 09.07.2020

Pobierz


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 07.07.2020

Zapytanie ofertowe - Pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pobierz


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 29.06.2020

Zapytanie ofertowe - Pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pobierz


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku zaprasza do składania ofert dotyczących świadczenia usług opiekuńczych dla osób chorych, niepełnosprawnych wymagających opieki w miejscu ich zamieszkania.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 29.06.2020

Zapytanie ofertowe - Pobierz

Informacja o unieważnieniu postępowania - Pobierz


Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 18 czerwca 2020 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 23.06.2020

Pobierz


Burmistrz Gminy Opatówek - Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych w powszechnym spisie rolnym w 2020 roku.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 15.06.2020

Treść ogłoszenia o naborze (z załącznikami) - Pobierz


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 09.06.2020

Zapytanie ofertowe - Pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pobierz


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku zaprasza do składania ofert dotyczących świadczenia usług opiekuńczych dla osób chorych, niepełnosprawnych wymagających opieki w miejscu ich zamieszkania.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 04.06.2020

Zapytanie ofertowe - Pobierz

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Pobierz


Zawiadomienie Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 2 czerwca 2020 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 02.06.2020

Pobierz


Zapytanie ofertowe dotyczące odbioru, transportu oraz odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 01.06.2020

Treść zapytania ofertowego z załącznikami - Pobierz

Informacja z otwarcia ofert - Pobierz


Ogłoszenie o konsultacjach społecznych Programu Ochrony Powietrza.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 22.05.2020

Treść ogłoszenia - Pobierz


Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania analiz ryzyka dla 9 ujęć wody pitnej na terenie gminy Opatówek, niezbędnych do ustanowienia stref ochronnych wraz ze sporządzeniem wniosku do Wojewody Wielkopolskiego ws. ustanowienia stref ochronnych obejmujących teren ochrony bezpośredniej i pośredniej.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 13.05.2020

Treść zapytania ofertowego z załącznikami - Pobierz

Informacja o unieważnieniu postępowania - Pobierz


Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 28 kwietnia 2020 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 04.05.2020

Pobierz


Zapytanie ofertowe dotyczące usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie gminy Opatówek.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 23.04.2020

Treść zapytania ofertowego z załącznikami - Pobierz

Informacja z otwarcia ofert - Pobierz


Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 3 kwietnia 2020 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 07.04.2020

Pobierz


Zawiadomienie Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 1 kwietnia 2020 r.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 06.04.2020

Pobierz


Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 16.03.2020

Pobierz


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku zaprasza do składania ofert dotyczących świadczenia usług opiekuńczych dla osób chorych, niepełnosprawnych wymagających opieki w miejscu ich zamieszkania.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 26.02.2020

Zapytanie ofertowe - Pobierz

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Pobierz


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku zaprasza do składania ofert dotyczących świadczenia usług opiekuńczych dla osób chorych, niepełnosprawnych wymagających opieki w miejscu ich zamieszkania.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 19.02.2020

Zapytanie ofertowe - Pobierz

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Pobierz


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 14.02.2020

Zapytanie ofertowe - Pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pobierz


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku zaprasza do składania ofert dotyczących świadczenia usług opiekuńczych dla osób chorych, niepełnosprawnych wymagających opieki w miejscu ich zamieszkania.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 11.02.2020

Zapytanie ofertowe - Pobierz

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Pobierz


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku zaprasza do składania ofert dotyczących świadczenia usług opiekuńczych dla osób chorych, niepełnosprawnych wymagających opieki w miejscu ich zamieszkania.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 06.02.2020

Zapytanie ofertowe - Pobierz

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Pobierz


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku zaprasza do składania ofert dotyczących świadczenia usług opiekuńczych dla osób chorych, niepełnosprawnych wymagających opieki w miejscu ich zamieszkania.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 04.02.2020

Zapytanie ofertowe - Pobierz

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Pobierz


Obwieszczenie Starosty Kaliskiego o wydaniu na rzecz Zarządu Powiatu Kaliskiego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4626P na odcinku Opatówek - Trojanów w zakresie budowy ścieżek rowerowych z punktami przesiadkowymi/parkingów P&R i B&R, samoobsługowymi stacjami/punktami naprawy rowerów oraz niezbędną infrastrukturą uzupełniającą" - na terenie powiatu kaliskiego w gminie Opatówek.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 27.01.2020

Pobierz


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 21.01.2020

Zapytanie ofertowe - Pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pobierz


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku zaprasza do składania ofert dotyczących świadczenia usług opiekuńczych dla osób chorych, niepełnosprawnych wymagających opieki w miejscu ich zamieszkania.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 13.01.2020

Zapytanie ofertowe - Pobierz

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Pobierz


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 09.01.2020

Zapytanie ofertowe - Pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pobierz


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku zaprasza do składania ofert dotyczących świadczenia usług opiekuńczych dla osób chorych, niepełnosprawnych wymagających opieki w miejscu ich zamieszkania.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 03.01.2020

Zapytanie ofertowe - Pobierz

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Pobierz