MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej

 

Opatówek, dnia 28.08.2007

 

 

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU NA STANOWISKO

 

DYREKTORA GIMNAZJUM W OPATÓWKU

 

 

W dniu 13.07.2007r. Zarządzeniem Wójta Gminy Opatówek została powołana komisja konkursowa do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko dyrektora gimnazjum w Opatówku. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) komisja została powołana w 11 osobowym składzie: trzech przedstawicieli organu prowadzącego szkołę (tj. Wójta Gminy Opatówek), trzech przedstawicieli organu sprawującego nadzór pedagogiczny (tj. Kuratorium Oświaty w Poznaniu), dwóch przedstawicieli rady pedagogicznej gimnazjum, dwóch przedstawicieli rady rodziców, jeden przedstawiciel związku zawodowego.

W ramach procedury konkursowej Komisja nie wyłoniła kandydata na stanowisko dyrektora. Wobec powyższego, postępowanie konkursowe nie zostało rozstrzygnięte. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, jeżeli w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata, wójt powierza to stanowisko ustalonemu przez siebie kandydatowi.

W związku z powyższym - wobec akceptacji kandydata przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu - Wójt Gminy Opatówek Sebastian Wardęcki w dniu 27.08.2007r. na stanowisko Dyrektora Gimnazjum w Opatówku powołał Panią Jolantę Pokojową.

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

 

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki