MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSÓW

NA DYREKTORÓW SZKÓŁ W OPATÓWKU, TŁOKINI WIELIKEJ, SIERZCHOWIE

I PRZEDSZKOLA W OPATÓWKU

 

Informujemy że, w wyniku postępowania konkursowego na stanowiska dyrektorskie wybrano następujące osoby:

 

1.       Mateusza Przyjaznego do Szkoły Podstawowej w Opatówku,

2.       Teresę Kobierską do Zespołu Szkół w Tłokini Wielkiej,

3.       Mirosławę Gałach do Publicznego Przedszkola w Opatówku,

4.       Alinę Łańduch do Szkoły Podstawowej w Sierzchowie.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wybrane osoby posiadają odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje do zajmowania stanowiska dyrektora w danej placówce. Ponadto uzyskały pozytywną opinię Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

 

 

                                                                                                   Dyrektor Zespołu Ekonomiczno -

                                                                                                         Administracyjnego Szkół

                                                                                                                          

                                                                                                           /-/ Arkadiusz Łańduch