MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

 

W URZĘDZIE GMINY W OPATÓWKU

 

NA STANOWISKO REFERENT DS. GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko został wybrany Pan KRZYSZTOF SZYCHTA zamieszkały w Opatówku.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku analizy dokumentów aplikacyjnych, przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej oraz dokonaniu ostatecznej weryfikacji stwierdza się, że Pan Krzysztof Szychta spełnia niezbędne wymagania do wykonywania pracy na stanowisku Referenta ds. gospodarki odpadami komunalnymi w Wydziale Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy w Opatówku. Pan Krzysztof Szychta jest osobą komunikatywną, posiadającą rozległą wiedzę merytoryczną niezbędną do realizacji zadań na wymienionym stanowisku. Ponadto wybrany kandydat wykazał się bardzo dobrą znajomością struktur samorządowych oraz bardzo dobrą orientacją w zakresie znajomości określonych ustaw i przepisów prawa mających zastosowanie na wymienionym stanowisku.

 

Wybrany kandydat zostanie zatrudniony z dniem 1 lipca 2014 r.

 

Opatówek, dnia 09 czerwca 2014 r.

 

 

                                                                                                               Przewodniczący

                                                                                                           Komisji Rekrutacyjnej

                                                                                                                          

                                                                                                           /-/ Krzysztof Dziedzic