MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia Publiczne - 2013 rok


PRZETARG NIEOGRANICZONY - ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ GMINY OPATÓWEK
Świadczenie usług przewozu osób - uczniów do: Szkoły Podstawowej w Opatówku, Zespołu Szkół w Rajsku i Zespołu Szkół w Tłokini Wielkiej w gminie Opatówek.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 18.11.2013

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
SIWZ - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 10.12.2013) - Otwórz | Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 23.12.2013) - Otwórz | PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Wykonanie usług w zakresie przygotowania, wydawania i dowozu posiłków do szkół na terenie Gminy Opatówek.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 14.11.2013

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
SIWZ - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 04.12.2013) - Otwórz | Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 02.01.2014) - Otwórz | PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Wykonanie robót budowlanych, usług i dostaw w zakresie napraw i konserwacji dróg gminnych na terenie gminy Opatówek w miesiącu listopad, grudzień 2013 roku.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 06.11.2013

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
SIWZ - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 27.11.2013) - Otwórz | Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 02.12.2013) - Otwórz | PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Opatówek oraz jednostek organizacyjnych Gminy Opatówek.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 05.11.2013

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
SIWZ - Pobierz
Pytania i odpowiedzi (z dnia 08.11.2013) - Otwórz | Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 27.11.2013) - Otwórz | Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 02.12.2013) - Otwórz | PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Przebudowa nawierzchni ul. Długiej w miejscowości Zduny, gmina Opatówek.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 31.10.2013

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
SIWZ - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 22.11.2013) - Otwórz | Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 10.12.2013) - Otwórz | PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Renowacja zbiorników wodnych małej retencji w Opatówku.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 30.10.2013

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
SIWZ - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 15.11.2013) - Otwórz | Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 19.11.2013) - Otwórz | PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Chełmce, gmina Opatówek.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 15.10.2013

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
SIWZ - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 05.11.2013) - Otwórz | Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 12.11.2013) - Otwórz | PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Renowacja zbiorników wodnych małej retencji w Opatówku.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 14.10.2013

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
SIWZ - Pobierz
Pytania i odpowiedzi (z dnia 25.10.2013) - Otwórz | Pobierz
Przetarg został unieważniony.PRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Przebudowę nawierzchni drogi gminnej Michałów Pierwszy - Michałów Drugi, gmina Opatówek.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 27.09.2013

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
SIWZ - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 29.10.2013) - Otwórz | Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 08.11.2013) - Otwórz | PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zduny, gmina Opatówek.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 23.09.2013

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
SIWZ - Pobierz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (z dnia 27.09.2013) - Otwórz | Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 17.10.2013) - Otwórz | Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 29.10.2013) - Otwórz | PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Chełmcach oraz termomodernizacja budynku Oddziału Przedszkolnego Zespołu Szkół w Chełmcach.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 18.09.2013

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
SIWZ - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 28.10.2013) - Otwórz | Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 12.11.2013) - Otwórz | PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Rajsku.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 18.09.2013

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
SIWZ - Pobierz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (z dnia 27.09.2013) - Otwórz | Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 28.10.2013) - Otwórz | Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 12.11.2013) - Otwórz | PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Tłokinia Kościelna - Tłokinia Nowa, gmina Opatówek.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 17.09.2013

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
SIWZ - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 03.10.2013) - Otwórz | Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 09.10.2013) - Otwórz | PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Przebudowa nawierzchni oraz budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Gen. Józefa Zajączka, ks. Adama Marczewskiego, Piotra Szadkowskiego na Osiedlu Kościuszki w miejscowości Opatówek.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 28.08.2013

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
SIWZ - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 20.09.2013) - Otwórz | Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 02.10.2013) - Otwórz | PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Renowacja zbiorników wodnych małej retencji w Opatówku.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 09.08.2013

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
SIWZ - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 16.09.2013) - Otwórz | Pobierz
Postępowanie zakończone bez udzielenia zamówienia.PRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Budowa instalacji gazowej, wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz wymiana instalacji wodociągowej do zasilania hydrantów wewnętrznych w Gminnym Ośrodku Kultury w Opatówku.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 07.08.2013

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
SIWZ - Pobierz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (z dnia 09.08.2013) - Otwórz | Pobierz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (z dnia 23.08.2013) - Otwórz | Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 27.08.2013) - Otwórz | Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 11.09.2013) - Otwórz | PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Remont wraz z aranżacją sali wielofunkcyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Opatówku.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 07.08.2013

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
SIWZ - Pobierz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (z dnia 23.08.2013) - Otwórz | Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 27.08.2013) - Otwórz | Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 11.09.2013) - Otwórz | PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Przebudowa drogi powiatowej Nr 4636 P w miejscowości Chełmce, w zakresie chodnika.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 31.07.2013

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
SIWZ - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 23.08.2013) - Otwórz | Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 10.09.2013) - Otwórz | PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej oraz budowę kanalizacji deszczowej w miejscowości Opatówek ul. Ludowa.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 05.07.2013

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
SIWZ - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 06.08.2013) - Otwórz | Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 12.08.2013) - Otwórz | PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Przebudowa drogi powiatowej Nr 4636 P w miejscowości Chełmce, w zakresie chodnika.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 05.07.2013

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
SIWZ - Pobierz
Przetarg został unieważniony.PRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Modernizacja bazy rekreacyjno - turystycznej w miejscowości Szałe, gmina Opatówek.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 14.06.2013

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
SIWZ - Pobierz
Pytania i odpowiedzi (z dnia 27.06.2013) - Otwórz | Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 05.07.2013) - Otwórz | Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 23.07.2013) - Otwórz | PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Trojanów, gmina Opatówek.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 27.05.2013

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
SIWZ - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 28.06.2013) - Otwórz | Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 10.07.2013) - Otwórz | PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Michałów Trzeci, gmina Opatówek.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 27.05.2013

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
SIWZ - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 28.06.2013) - Otwórz | Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 10.07.2013) - Otwórz | PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Opatówek.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 02.05.2013

Treść ogłoszenia - Pobierz
SIWZ - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 12.06.2013) - Otwórz | Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 05.07.2013) - PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ GMINY OPATÓWEK
Dostawa zestawów edukacyjnych i gier planszowych dydaktycznych (układanki, plansze, zabawki edukacyjne), zeszytów ćwiczeń do Szkoły Podstawowej w Chełmcach w ramach realizacji Projektu systemowego: pt. Uczę się i bawię 2012 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 26.02.2013

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
SIWZ - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 12.03.2013) - Otwórz | Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 27.03.2013) - Otwórz | PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ GMINY OPATÓWEK
Dostawa zestawów edukacyjnych i gier planszowych dydaktycznych (układanki, plansze, zabawki edukacyjne), zeszytów ćwiczeń do Szkoły Podstawowej w Rajsku w ramach realizacji Projektu systemowego: pt. Uczę się i bawię 2012 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 14.01.2013

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
SIWZ - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 24.01.2013) - Otwórz | Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 05.02.2013) - Otwórz | PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Wykonanie robót budowlanych, usług i dostaw w zakresie napraw i konserwacji dróg gminnych na terenie gminy Opatówek w 2013 roku.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 08.01.2013

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
SIWZ - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 29.01.2013) - Otwórz | Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 11.02.2013) - Otwórz | Pobierz