MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia Publiczne - 2006 rok


ZAPYTANIE O CENĘ - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Zakup posiłków dla dzieci w szkole w okresie nauki - dożywianie (zakup obiadów dwudaniowych) wraz z codziennym udostępnieniem talerzy i sztućców w okresie 02.01.2007 r - 31.12.2007 r do szkół: SP Sierzchów, SP Cienia Druga, ZS Chełmce, ZS Tłokinia Wielka.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 12.12.2006) - Otwórz | Pobierz
Ogłoszenie o zawarciu umowy (z dnia 28.12.2006) - Otwórz | PobierzZAPYTANIE O CENĘ - ZESPÓŁ SZKÓŁ W RAJSKU
Świadczenie usług sprzedaży i dostawy oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół w Rajsku.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 01.12.2006) - Otwórz | Pobierz
Ogłoszenie o zawarciu umowy (z dnia 15.12.2006) - Otwórz | PobierzZAPYTANIE O CENĘ - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Zakup (dostawa, ustawienie i montaż) sprzętu stanowiącego wyposażenia stołówki - punktu wydawania posiłków dla dzieci w Gimnazjum w Opatówku.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 15.11.2006) - Otwórz | Pobierz
Ogłoszenie o zawarciu umowy (z dnia 05.12.2006) - Otwórz | PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego długoterminowego w wysokości 670.000,00 PLN przeznaczonego na sfinansowanie inwestycji realizowanych przez Gminę Opatówek w 2006 roku.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 16.11.2006

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
SIWZ - Pobierz
Pytania i odpowiedź - Pobierz
Przetarg został unieważniony.ZAPYTANIE O CENĘ - GMINA OPATÓWEK
Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy w Opatówku.

Postępowanie w trybie zapytania o cenę zostało unieważnione.PRZETARG NIEOGRANICZONY - ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ
Świadczenie usług przewozu osób - uczniów do Zespołu Szkół w Rajsku i Tłokini Wielkiej.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 10.10.2006

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
SIWZ - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 26.10.2006) - Otwórz | Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 07.12.2006) - Otwórz | PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Chełmce, gmina Opatówek o długości 130 m + 970 m etap I i etap II.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 03.10.2006

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
SIWZ - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 26.10.2006) - Otwórz | Pobierz
Ogłoszenie o zawarciu umowy (z dnia 03.11.2006) - Otwórz | PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Budowa sali sportowej z zapleczem przy Zespole Szkół w m. Chełmce.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 21.09.2006

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
SIWZ - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 02.11.2006) - Otwórz | Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 10.11.2006) - Otwórz | PobierzZAPYTANIE O CENĘ - ZESPÓŁ SZKÓŁ W RAJSKU
Świadczenie usługi sprzedaży i dostawy oleju opałowego lekkiego.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 04.09.2006) - Otwórz | Pobierz
Ogłoszenie o zawarciu umowy (z dnia 25.09.2006) - Otwórz | PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Trojanów, gmina Opatówek.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 30.08.2006

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
SIWZ - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 20.09.2006) - Otwórz | Pobierz
Ogłoszenie o zawarciu umowy (z dnia 28.09.2006) - Otwórz | PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Tłokinia Wielka, Tłokinia Mała gmina Opatówek.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 30.08.2006

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
SIWZ - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 20.09.2006) - Otwórz | Pobierz
Ogłoszenie o zawarciu umowy (z dnia 28.09.2006) - Otwórz | PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Chełmce, gmina Opatówek o długości 130 m + 970 m etap I i etap II.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 24.08.2006

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
SIWZ - Pobierz
Przetarg został unieważniony.PRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Cienia Pierwsza, gmina Opatówek.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 09.08.2006

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
SIWZ - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 24.08.2006) - Otwórz | Pobierz
Ogłoszenie o zawarciu umowy (z dnia 06.09.2006) - Otwórz | PobierzZAPYTANIE O CENĘ - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Zakup posiłków (obiadów dwudaniowych) wraz z dostawą i z codziennym udostępnieniem talerzy i sztućców dla dzieci ze szkół z terenu Gminy Opatówek w okresie od 04.09.2006 r. do 31.12.2006 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 07.08.2006) - Otwórz | Pobierz
Ogłoszenie o zawarciu umowy (z dnia 22.08.2006) - Otwórz | PobierzZAPYTANIE O CENĘ - GOSPODARSTWO POMOCNICZE
Dostawa materiałów obrzeża, krawężników i kostki typu Holand.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 25.07.2006) - Otwórz | Pobierz
Ogłoszenie o zawarciu umowy (z dnia 14.08.2006) - Otwórz | PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Chełmce, gmina Opatówek o długości 130 m + 970 m etap I i etap II.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 14.07.2006

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
SIWZ - Pobierz
Przetarg został unieważniony.PRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Przebudowa chodnika na osiedlu Kościuszki.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 11.07.2006

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
SIWZ - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 08.08.2006) - Otwórz | Pobierz
Ogłoszenie o zawarciu umowy (z dnia 22.08.2006) - Otwórz | PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Wymiana pokrycia dachu wraz z robotami towarzyszącymi budynku mieszkalnego w Opatówku, ul. Kościelna 17.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 03.07.2006

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
SIWZ - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 07.08.2006) - Otwórz | Pobierz
Ogłoszenie o zawarciu umowy (z dnia 17.08.2006) - Otwórz | PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Wymiana okien i drzwi w budynkach komunalnych w Opatówku, Tłokini Kościelnej i Rożdżałach wraz z remontem klatki schodowej w Opatówku przy ulicy 3 Maja.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 03.07.2006

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
SIWZ - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 07.08.2006) - Otwórz | Pobierz
Ogłoszenie o zawarciu umowy (z dnia 17.08.2006) - Otwórz | PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Rożdżały.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 12.06.2006

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
SIWZ - Pobierz
Uzupełnienie do SIWZ - Otwórz | Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 24.08.2006) - Otwórz | Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 06.09.2006) - Otwórz | Pobierz